Posts Tagged "color jam"

“color jam” การใช้สี เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับเมือง ผ่านงานศิลปะ installation city

“color jam” การใช้สี เพื่อสร้างการรับรู้ในระดับเมือง ผ่านงานศิลปะ installation city

jessica stockholder‘s ศิลปินชาวอเมริกัน ได้สร้างสรรค์ผลงาน installation Art ที่โดดเด่นแปลกตา ด้วยการใช้สีแต่งแต้มลงไปที่สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกด้วยมุมมองแบบสามมิติ ซึ่งกินพื้นที่ครอบคลุมตั้งแต่ผนัง และหน้าต่างอาคารที่อยู่หัวมุมสี่แยก ตลอดจนทางเท้า รวมถึงพื้นที่ถนน และทางม้าลาย โดยศิลปินได้ตั้งชื่อผลงานชิ้นนี้ว่า ‘color jam‘ ‘color jam’ ถือเป็นโครงการศิลปะสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโก ศิลปินต้องการให้ผู้คนที่สัญจรไปมารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนผืนผ้าใบที่เต็มไปด้วยจินตนาการจากสีสันที่โดดเด่นเร้าอารมณ์   หลังจากที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา พบว่า ‘color jam’ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลา เช่น บางคนหยุดถ่ายรูปเพราะความตื่นตาตื่นใจ หรือ บางคนก็หยุดแล้วมองไปรอบๆเพื่อสำรวจความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นกับสี่แยกแห่งนี้…read more →