RIJNSTRAAT 8 / Ellen van Loon ,OMA

RIJNSTRAAT 8 / Ellen van Loon ,OMA

Rijnstraat 8 (รินจ์สตรั๊ท) คืออาคารสำนักงานของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศ ,กระทรวง สาธารณูปโภค และการจัดการน้ำหน่วยงานกลาง แต่เดิมอาคารแห่งนี้มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน และได้ชำรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้มีการปรับปรุง และแปลงโฉมอาคารครั้งใหญ่ โดยมีทีมสถาปนิกจาก OMA เป็นหัวเรือ ใหญ่ ซึ่งได้ออกแบบ และปรับปรุงอาคารขนาด 90,000 ตารางเมตร แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่มีความทันสมัย

1

(รูปภาพประกอบโดย www.archdaily.com)

การเปลี่ยนแปลงของอาคาร Rijnstraat 8 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ที่ใช้กลยุทธ์ด้าน อสังหาริมทรัพย์ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนทั้งในด้านการออกแบบ ,การจัดการด้านสิทธิประโยชน์ของพื้นที่ สำนักงาน รวมถึงระบบการบำรุงรักษา และการใช้พลังงานของอาคารซึ่งเอกชนต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลา 25 ปี

ทีมสถาปนิกจาก OMA และพาร์ทเนอร์ Ellen van Loon จึงได้ออกแบบพื้นที่การใช้งานภายในอาคารให้มีความยืดหยุ่นมาก ขึ้น และมีการเพิ่มมูลค่าให้กับอาคารด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์ด้านการใช้งานที่คุ้มค่าในระยะยาว

3

(รูปภาพประกอบโดย www.archdaily.com)

ทีมสถาปนิกได้ออกแบบให้อาคารแห่งนี้เป็นอาคารประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้ผนังกระจก 3 ชั้น ในส่วนโถงขนาด ใหญ่ของอาคารเพื่อป้องกันความร้อน และรักษาสมดุลอุณหภูมิภายในอาคาร รวมถึงการใช้แผงโซล่าเซลล์ในการนำแสงอาทิตย์มา ผลิตเป็นกระแสไฟสำหรับใช้ภายในอาคาร ซึ่งส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีการนำวัสดุจากอาคารเดิม มารีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงตกแต่งอาคารแห่งใหม่ โดยผสมผสานกับวัสดุ ใหม่อย่างเช่นกระจกที่ช่วยให้สเปซ และรูปทรงของอาคารแห่งนี้ดูโปร่งเบา และได้รับแสงมากขึ้น

รวมถึงการนำอลูมิเนียมคอมโพสิตโทนสีดำ และสีขาว มาใช้ในการปิดผิวอาคารในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่ถ้าหากมองในภาพรวม กลับสะท้อนถึงความทันสมัยได้อย่างมีสไตล์ และยังเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ดัดขึ้นรูปได้ง่าย อีกทั้งยังให้ความทนทานสามารถใช้ งานได้ยาวนานหลายปี อลูมิเนียมคอมโพสิตจึงจัดป็นอีกวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้อาคารที่ยั่งยืนในอนาคต

4

(รูปภาพประกอบโดย www.archdaily.com)

การเปลี่ยนแปลงของ Rijnstraat 8 นับเป็นการปรับปรุงอาคารที่ยังคงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการรักษาแนวคิด ด้านสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย และรูปแบบการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากการออกแบบอาคารเดิม ของ Jan Hoogstad ตั้งแต่ปี 1993 อีกด้วย

5

(รูปภาพประกอบโดย www.archdaily.com)