นิคมอุตสาหกรรมพีเอฟดี (ฉะเชิงเทรา)

  • DSC06990
  • DSC06992
  • DSC07017
  • Date:Mar 2015
  • Client:นิคมอุตสาหกรรมพีเอฟดี (ฉะเชิงเทรา)