เสริมฮวงจุ้ยอาคาร ด้วยโทนสีจากธาตุทั้ง 5

เสริมฮวงจุ้ยอาคาร ด้วยโทนสีจากธาตุทั้ง 5

พลังของสีสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ และพลังงานรังสี จากสิ่งมีชีวิต (Aura) รวมถึงบรรยากาศแวดล้อมได้ โดยสี แต่ละสีนั้นสามารถส่งผลให้สิ่งมีชีวิตเกิดการรับรู้ และ เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันในหลายๆระดับ ดังนั้น พลังงานจากสีจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งใน ศาสตร์ของฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มักจะเกี่ยวข้องกับ ทิศทางในงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมมาช้านาน โดยสามารถแบ่งออกตามชนิดของธาตุต่างๆจำนวน 5ธาตุ ดังนี้

1

รูปภาพประกอบโดย www.architizer.com

- ธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง , ม่วงแดง และชมพู

ธาตุไฟเป็นธาตุที่มีพลังอำนาจในการป้องกันพลังงานที่ ไม่ดี หรือสิ่งชั่วร้ายได้ ถือเป็นตัวแทนแห่งความรุ่งโรจน์ ชัชวาล ให้ความอบอุ่น มีความมั่นใจในตัวตน กระตือรือร้น และมีความมุ่งมั่นสูง แต่แฝงไว้ด้วยความ สนุกสนาน นอกจากนี้ต้องระวังสัดส่วนการใช้โทนสีใน กลุ่มธาตุไฟที่ต้องไม่มากจนเกินไป สำหรับการเจรจาต่อ รอง และสถานการณ์ที่ตึงเครียด

3

รูปภาพประกอบโดย www.i.pinimg.com

- ธาตุทอง ได้แก่ สีทอง, ขาว และเงินธาตุทองเป็นธาตุที่มีพลังช่วยให้รู้สึกสงบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และ ทางอารมณ์ บ่งบอกถึงคุณค่า รสนิยม ความเจริญรุ่งเรือง สื่อถึงวิสัยทัศน์ และภูมิปัญญาแห่งความรู้แจ้ง นอกจากนี้ยังทำให้ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆสว่าง สดใส ช่วยเพิ่มความอบอุ่นและดึงดูดความร่ำรวย นอกจากนั้นยังนำมา ซึ่งความสุขสมหวัง ความสำเร็จในชีวิต อำนาจ มิตรภาพ และการมอง โลกในแง่ดี สุขภาพที่ดี การใช้สีในธาตุทองอย่างสมดุลจะช่วยให้เป็น ที่รัก และเข้าถึงการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ วุฒิภาวะทางด้านสติปัญญา

2

รูปภาพประกอบโดย www.archdaily.com

- ธาตุไม้ ได้แก่ สีน้ำตาล และเขียวธาตุไม้เป็นธาตุที่มีพลังช่วยให้จิตใจภายในสงบ สื่อถึงเกียรติยศ ความ ร่ำรวย แต่ก็มีความสมถะติดดิน นอกจากนั้นยังสื่อถึงความเป็นเจ้าข้าว เจ้าของ ความพิถีพิถัน ความเป็นระเบียบ การเป็นส่วนหนึ่ง และรสนิยมที่ ดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงความมีสไตล์ และโชคทางการเงิน

4

รูปภาพประกอบโดย www.bonjour-lyon.fr

- ธาตุดิน ได้แก่ สีครีม, เหลือง, ส้ม และน้ำตาล
ธาตุดินเป็นธาตุที่มีพลังในเรื่องการคิดวิเคราะห์ ความรอบรู้ และการใช้เหตุผล มีความยุติธรรม นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้น พลังงาน และความสดชื่น สื่อถึงการมองโลกในแง่ดี ไปจนถึงสุขภาพที่ดี

5

รูปภาพประกอบโดย www.archdaily.com

- ธาตุน้ำ ได้แก่ สีฟ้า, น้ำเงิน, ดำ และเทาเข้ม
ธาตุน้ำเป็นธาตุที่มีพลังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระ สื่อถึงฐานะของสังคมชั้นสูง ความร่ำรวย รสนิยมที่หรูหรา มีความสุขุมน่าเชื่อถือในการคบค้าสมาคม แสดงออกถึงความรู้ ความเฉลียวฉลาด และการใช้ตรรกะเหตุผลที่ยอดเยี่ยม

 

ศาสตร์ของฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่มักจะเกี่ยวข้องกับทิศทางในงานออกแบบ หรือ งานตกแต่งสถาปัตยกรรมมาช้านาน โดยมัก สะท้อนผ่านการออกแบบ Space ในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักของฮวงจุ้ย โดยเฉพาะ ในเรื่องของโทนสี ซึ่งวัสดุตกแต่งอย่างอะลูมิเนียม คอมโพสิต ถือเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่สามารถประยุกต์โทนสีให้เข้ากับหลักของ ฮวงจุ้ยได้ง่าย เนื่องจากเป็นวัสดุตกแต่งที่สามารถทำสีได้ตามต้องการ