Culture And Technology: The Emerson College Campus by Morphosis Architects

Culture And Technology: The Emerson College Campus by Morphosis Architects

NW: Totale

รูปภาพประกอบโดยwww.morphosis.com

เราทุกคนรู้ดีว่าการศึกษาเป็นก้าวแรกสู่วิวัฒนาการ ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีพื้นที่ในการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับ นักเรียน …Morphosis Architect นำโดย Thom Mayne สถาปนิกมือฉมังแห่งยุค ได้รับโจทย์ในการออกแบบโปร เจคอาคารเรียน Emerson College ในนครลอสแอนเจลิส เพื่อให้อาคารเรียนแห่งนี้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดวิทยาการ การเรียนรู้ด้านต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นพลังแห่งความสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 200 คน ใน สาขาการเรียนต่างๆเช่น ศิลปะ ,การสื่อสาร และสาขาวิชาอื่นๆ

ELA_RH2258-0126-l

รูปภาพประกอบโดยwww.morphosis.com

รูปลักษณ์ที่น่าอัศจรรย์ของอาคารแห่งนี้ เกิดจากสถาปนิกผู้ออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากนิยายวิทยาศาสตร์หลาก หลายเรื่อง โดยนำข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดในกระบวนการออกแบบ และถ่ายทอดจินตนาการที่ได้จากนิยาย วิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบงานสถาปัตยกรรมด้วยรูปฟอร์มที่น่าสนใจ

อาคาร Emerson College มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลาย อาทิเช่น พื้นที่ในการเรียนรู้ ,พื้นที่สันทนาการ สำหรับนักเรียน ,พื้นที่สำหรับการพักผ่อน ,สำนักงานบริหาร ,โรงอาหาร ,ร้านกาแฟ และที่จอดรถขนาด 240 คัน ฯลฯ

ELA_Emerson_20MA_201699_cc_IB-1-l

รูปภาพประกอบโดยwww.morphosis.com

คราวนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าอัศจรรย์ของอาคาร Emerson College กันบ้าง อาคารแห่งนี้มีระบบFacade บังแดดอัตโนมัติซึ่งทำมาจากวัสดุอลูมิเนียม โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้แสงสว่างมีปริมาณที่เหมาะสม และช่วยลด ความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร โดยรูปทรงของตัวอาคารค่อนข้างจะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน ด้วยลักษณะของแมสที่มีขนาด แตกต่างกัน แล้วขบทับซ้อนกันในหลากหลายมิติ ซึ่งทำให้มิติมุมมองของอาคารแห่งนี้ในแต่ละด้านค่อนข้างมีความพิเศษแตกต่าง

นอกจากนี้ยังมีการนำวัสดุอลูมิเนียม คอมโพสิต โทนสีเทาสว่างซึ่งเป็นโทนสีที่นักออกแบบวิเคราะห์มาแล้วว่าไม่ดูดซับความร้อน มาใช้ในการตกแต่งปิดผิวอาคาร ซึ่งอลูมิเนียม คอมโพสิต เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่นในด้านรูปทรงที่สามารถดัด ตัด พับ เจาะได้ เพื่อให้เข้ากับรูปทรงทางสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อนดังเช่นอาคารแห่งนี้

ELA_Emerson_20MA_204745_cc_IB-1-l

รูปภาพประกอบโดยwww.morphosis.com

พื้นที่ส่วนด้านในของอาคารจถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ ,การสร้างปฏิสัมพันธ์ทาง สังคม และการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ที่นี่คุณจะพบกับสิ่งอำนวยความสะดวก และ เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้ทุกมุมของอาคาร ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน ห้องประชุม ร้านกาแฟ หรือ แม้แต่พื้นที่สันทนาการ ทั้งหมดนี้คือสิ่งจำเป็นที่คุณต้องการในฐานะของนักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้ และเติบโตไปสู่ ยุคอนาคตอย่างมีคุณภาพ

ELA_RH2258-0100-l

รูปภาพประกอบโดยwww.morphosis.com