ตัวอย่างสี

สีของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมคอมโพสิทของเราแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

BO-001

BO-001

Glossy Red
BO-002

BO-002

Glossy Blue
BO-003

BO-003

Glossy White
BO-004

BO-004

Glossy Black
BO-005

BO-005

Glossy Orange
BO-006

BO-006

Glossy Yellow
BO-007

BO-007

Glossy Sea Green
BM-001

BM-001

Bright Silver
BM-002

BM-002

Metallic Gold
BM-003

BM-003

Champagne
BM-004

BM-004

Silver
BM-005

BM-005

Jade Green
BM-006

BM-006

Metallic Copper
BM-007

BM-007

Black Grey
BM-008

BM-008

Metallic Blue
BM-009

BM-009

Brown
BM-010

BM-010

Grey
BM-011

BM-011

Sparkling White
BM-012

BM-012

Gold Champagne
BM-013

BM-013

Black Metalliic
BP-001

BP-001

Bright Silver
BP-002

BP-002

Sparkling White
BP-003

BP-003

White
BP-004

BP-004

Red
BP-005

BP-005

Black
BS-001

BS-001

White
BS-002

BS-002

Ivory
BS-003

BS-003

Yellow
BS-004

BS-004

Orange
BS-005

BS-005

Red
BS-006

BS-006

Blue
BS-007

BS-007

Signal Blue
BS-008

BS-008

Light Green
BS-009

BS-009

Black Grey
BS-010

BS-010

Geen
BS-011

BS-011

Dove Grey
BS-012

BS-012

Grey
BS-013

BS-013

Bright Orange
BS-014

BS-014

Purple
BS-015

BS-015

Light Yellow
BS-016

BS-016

Pink
BS-017

BS-017

Crimson
BS-018

BS-018

Bright Green
BS-019

BS-019

Chocolate
EX-05

EX-05

Silver Mirror
EX-07

EX-07

Silver Hairline
EX-09

EX-09

Wood